COVID-19 INFORMASJON

Driftstatus og våre sikkerhetstiltak

11.03.2021


I Stansefabrikken holder vi oss oppdaterte på nasjonale helsemyndigheters anbefalinger knyttet til Coronaviruset for å sikre at vi tar nødvendige forholdsregler.

Vi har endret interne rutiner og tilpasset oss slik at vi oppfyller anbefalinger og krav, samtidig som vi sikrer tilnærmet normal drift. Vi har per d.d. ingen leveranseproblemer med varer til våre kunder. Vi har tett dialog med våre leverandører og har bygd opp ekstraordinært lager på kritiske varer. Om du skal hente varer hos oss setter vi pris på at du varsler oss på telefon før ankomst. Vi registrerer alle som besøker oss, enten det er for å hente varer eller i andre ærend. Denne registreringen blir utelukkende benyttet for en potensiell smittesporing og blir behandlet ihht. GDPR krav. Oversikten blir destruert etter 10 dager.

Vareleveranser til oss foretas også etter avtale og spesielle rutiner gjelder for signering og mottak.

Vi har en så tilnærmet normal drift som mulig. Vi følger anbefalinger om hjemmekontor for de som kan ha dette, våre selgere jobber primært via telefon og videoløsninger. Vi har også fysiske møter ute i markedet, da med forhåndsgodkjenning fra begge parter og sikring av at nødvendige tiltak er iverksatt. Logistikk og lager jobber som vanlig og er fysisk tilstede for å få varer inn og ut av lageret. 

Om du planlegger å besøke en av våre lokasjoner (Borgeskogen i Sandefjord eller Øra i Fredrikstad) ber vi deg om å kontakte oss for å planlegge dette på forhånd.

Vi ønsker å bidra i denne felles dugnaden for å hindre smittespredning


Pr. dags dato er det munnbindpåbud på våre lokasjoner.