Tilbehør industriskap

Tilbehør til industriskap

Alt tilbehør finnes på vårt lager i Fredrikstad

Product
  • Flexibel oppbygning
  • Alt på lager i Norge
  • Forutsigbar leverandør
  • Godt utvalg hos grossistene
  • God service mot installatør
  • Rimlig løsning for sluttkunde

At vi lagerfører alt gjør at Stansefabrikken kan utøve en meget god service som gir fleksibilitet i oppbygning og valgmuligheter i skapene. Det er også en fordel på ettermarkedet, og ved ombygging.

Dette gir installatøren mulighet til å bygge om og rehabillitere gamle skap som har fått skader eller trenger å oppgraderes for nye krav. Skal du sette i gang med slikt arbeid er det viktig at du vet hva slags skap du trenger utstyr til.

Klikk på bildene i tabellen å få et stort bilde, så er det lettere å kjenne igjen de forskjellige delene.

Vi har det meste av tilbehør på lager, med forbehold om endring i produksjonen.

Klikk på bildene i tabellen å få et stort bilde, så er det lettere å kjenne igjen de forskjellige delene.

   El. Nr.  Type / Beskrivelser

 17 402 08, 09,10,11

 Sideskinne SN1, SN2, SN3, SN4
 17 252 10  Sikringsskinne S1

 17 252 12 Sikringsskinne S2

 17 255 53

 Sylinder lås med nøkkel
 for gamle sikringsskap

 17 255 27

 Lås med sort + vrider
 for gamle T-skap

 17 255 28  Vrihåndtak for lås til gamle T-skap
 17 255 29  Sylinderlås C101 med
 2 nøkler til TS-skap
 17 402 15  Lås med meiselspor for TS-skap
 17 402 21  Nøkler Sylinderlås C101
 17 255 23  Trekantlås
 17 255 24  Nøkkel Trekantlås

 17 169 01, 02,03

 Montasjeramme MR-D, E, F
 17 254 51  Blindplate (L=114 mm)
 17 255 46  KLB 16 jordskinne

 17 255 48  KLB 24 jordskinn
 17 255 49  KLB skinneholder
 17 255 50  JD deksel for KLB
 17 255 51  Pose 1SN
 17 256 05  Selvklebende kursliste
 (iht NEK2006)

 17 500 22  Målersløyfe dobb isolert
 (3 ledere)
    17 254 55  Selvklebende merkeskilt

 

 El Nr  Beskrivelse  Moduler 
 17 169 01  Montasjeramme MR-D for TS2 skap  1x18/2x4
 17 169 02  Montasjeramme MR-E for TS3 skap  2x18/2x4
 17 169 03  Montasjeramme MR-F for F TS4  2x24/3x4

 

Fordelingsrammer FR

 El Nr  Beskrivelse  Moduler 
 17 402 24  Fordelingsramme for TS1 skap (IP54)  3x16
 17 402 25  Fordelingsramme for TS2 skap (IP54)  4x16
 17 402 26  Fordelingsramme for TS3 skap (IP54)  5x16
 17 402 27  Fordelingsramme for TS4 skap (IP54)  5x24

For ytterligere informasfon på fordelingsrammer se "Fordelingsrammer FR" under boligskap.

Man trenger fortsatt å sette inn sideskinner hvis løse sikringsskinner skal brukes.

 Type  skap

 Sideskinner
 Type  El Nr
 TS1  NS1  17 402 08
 TS2  NS2  17 402 09
 TS3  NS3  17 402 10
 TS4  NS4  17 402 11