Elektrodokumenter og FDV

Vi ønsker å gi grosister og installatører et godt utviklet dokumentsenter. Her kan du hente alle dokumenter som trengs for at dere skal gi en rask og riktig dokumentasjon på deres installasjoner.

 

     Sikringsskap


AltiEtt Produktblad
NEBBskap m/MR ramme 1-3 rader Produkt blad
NEBBskap tomt Produkt blad
NEBBskap F Produkt blad
Nemko godkjennelseiht Tavlenorm Nebbskap D, E og K
Nemko godkjennelse AltiEtt Boligskap iht Tavlenorm
Produsenterklæring Nebbskap D, E og K
Montasjeinstruks AltiEtt Bolig sikringsskap
Montasjeinstruks Nebbskap D, E og K
Montasjeinstruks Nebbskap A, B og C
Montasjeinstruks Nebbskap F
Montasjeinstruks Dekkplater DP
Flexiskap 2-6 rader Produkt blad
VDE sertifikat Flexiskapet for 3x63A
Produsenterkklæring Flexiskapet
Montasjeinstruks Flexiskapet
IP54 Skap Produkt blad
IP65 Syrefast Skap FDV
Nemko erklæring TSA skap iht IP54 tetthet
Nemko erklæring SF skap iht IP65 tetthet
Montasjeinstruks TS (IP54) skap
Flexibox Produkt blad/FDV
Montasjeinstruks Flexibox
TKS FDV
TKS H150 FDV
Nemko sertifikat TKS
Nemko Sertifikat NEK399 2018 Environmental
Nemko godkjennelse Flexibox iht Tavlenormen EN60439
Montasjerammer MR FDV
Dekkplater 3-6 rader Produkt blad Utgått!

 

     REHAB gamle skap


RR innsatser Produkt blad
REHAB360 front/innsats Produkt blad
REHAB550 front/innsats Produkt blad
Montasjeinstruks REHAB360 Front
Montasjeinstruks REHAB360 Montasjeramme
Montasjeinstruks REHAB550 Front
Montasjeinstruks REHAB Fordelingsramme
Montasjeinstruks RR rammer
Målskisse for Spesial ramme 2stk
Målskisse for Spesial ramme 3stk
Målskisse for Spesial ramme 4stk

 

     Sentraler / Tavler


Boligsentraler FDV
Montasjeinstruks Boligsentral BS1230 og BS1365
Nemko godkjennelse Bolig/Modulsentral iht Tavlenormen EN60439

 

     Utendørs Kabelskap


KTV svakstrømsskap Produkt blad 
KTV stolpemontert Kabelskap Produkt blad
Kveileramme Produkt blad 
Montasjeinstruks KTV

 

     Tele/Data koblingsskap


Koblingsskap Produkt blad

 

     Tilbehør


ASD Deksler Produkt blad 
Tilbehør & Bilder
Bonpet Slukkespray Produkt data blad
Bonpet Slukkeampull Produkt data blad
Bonpet HMS produkt data blad
Aluminiumstape 50565 Produkt blad  
Glødetrådstest Aluminiumstape
ResQ-Tape Produkt blad
KLB Produkt blad