Deflector Håndslukker

Brann

MULTIFUNKSJONELLHÅNDSLUKKER MED MILJØVENNLIG OG UNIK SLUKKEVÆSKE

Product
  • Slukker effektivt A,B,C og F branner
  • Meget god slukkeevne
  • Ufarlig for mennesker og miljø
  • Etterlater ingen sekundærskader
  • Helt vedlikeholdsfritt
  • Lang levetid
NS-EN3 – RATT sertifisert

Slukkevæsken i våre håndslukkere etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slukkevæske. Slukkevæsken er multifunksjonell, og slukker effektivt brann i faste organiske stoffer (for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.) brennbare gasser, vegetabilsk matolje (frityr), matfett og elektrisk utstyr opp til 1000V.


Når væsken kommer i kontakt med flammer blir en del omdannet til en ufarlig gass, som kveler brannen. Resten legger seg som en kjølende film over alle overflater, og begrenser mulighet for re-antenning. Ingen begrensninger i bruk, kan slokke alle typer branner som nevnt over. Oppfyller kravet til brannslukker i bolig, og kan dermed erstatte
pulverbaserte håndlukkere.

TEKNISKE DATA:
Vekt med embalasje: 10.5 kg
Høyde: 53 cm
Diameter: 16 cm
Mengde slukkemiddel: 6 liter
pH verdi: 8.2
Kastelengde: ca 5 meter
Type slukkemiddel: DEFLECTOR ECO
Tømmetid: 26 sekunder
Drivgass: Nitrogen
Trykk: 15 bar
Beredskapstemperatur: 0°C to 60°C
Konstruksjon: Stål med innvendig plastbelegg.

Ektklasser: A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc). B (væsker, bensin, diesel, lakk, etc). C (gass). F (vegetabilsk matolje, fett)

 El Nr  Beskrivelse  Antall i kart.
 18 111 54  Deflector Håndslukker 6L   1