Stafa Industrier AS har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Larel AS. 

Stafa Industrier AS har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Larel AS.