Kvalitetspolicy

Vi garanterer produktkvalitet og høy leveringspresisjon til våre kunder. Vi holder våre avtaler !

Ansatte hos Stansefabrikken Automotive gjennomgår kontinuerlig ekstern opplæring, og internt utfører vi også kontinuerlig opplæringsprogrammer for ansatte for å øke kompetansen.

Vi har kunnskapen og kompetansen som kreves for deg som kunde, slik at du blir fornøyd med våre tjenester.

Stansefabrikken Automotive er sertifisert i henhold til ISO 9001, 14001 og TS / ISO 16949.