LEAN

For å sikre en god kvalitet på våre prosesser, investerer Stansefabrikken Automotive i de nyeste teknologiske og administrative løsningene.

Selskapet arbeider etter LEAN prinsipper som opprettholder våre høye produktivitet, i tillegg til at vi benytter Kanban, Kaizen, 6S m.m.

Videre vil vi alltid utvikle våre ressurser, med opplæring av ansatte og videre utvikling av produksjonsprosesser.