Produktutvikling

Vårt konsept er nærhet til kunde og da særlig i produktutviklingsfasen.

Fra idè til ferdig produkt  !

  • Vi tilbyr produktutvikling med god oppfølging på avtalt tid og til avtalte kostnadsrammer.
  • Vi utvikler produkter med tanke for gode produksjonstekniske løsninger (produksjonsoptimalisering).
  • Vi bruker moderne 3D CAD verktøy i vår produktutvikling.
  • Vi tilbyr framstilling av prototyper og små serieproduksjon.
  • Vi tilbyr volumproduksjon av utviklet produkt i lavkost land