Prototyper

Vi har fleksibel maskinpark som gjør at vi raskt kan lage en prototype for deg.

Nærhet til deg som kunde og at du kan komme til oss og se hvordan dine prototyper i produksjon er viktig for et godt resultat.

Det er lettere å teste, justere og prøve deler sammen når man har alt for hånden.