Teknologi

UAB Stansefabrikken kan tilby følgende produksjonsprosesser og tjenester :

  •  CNC stansing
  • Fiber laser - superrask
  • CNC knekking (knekkemaskiner samt et knekkesenter)
  • Presser (eksenterpresser, hydrauliske presser med og uten automatisk mating)
  • Sveising (TIG, MIG, punktsveising og robotsveising)
  • Lakkering  (to helautomatiske pulverlakkanlegg)
  • Montering (mekanisk og elektrisk)

I tillegg utfører vi produktutvikling, prototyping, sourcing og engineering.