Monteringstjenester

I tillegg til å produsere deler, utfører vi også montasje av produkter som skal direkte ut i markedet.

 Vi har flere monteringslinjer og monterer både mekaniske deler og elektriske komponenter til et ferdig produkt, pakker i.h.t. kundenes spesifikasjoner slik at produktene kan sendes direkte til våre kunders lager e.l.

 Eksempler på monteringsprodukter :

  • Sikringsskap og andre elektroskap
  • Postkasser og Postkasse-systemer
  • IT og server kabinett
  • Varmeovner og vifter

Assembly and storage equipment

Item
No.
Description Producer Type Production
date
1 JUMBO Lifting Equipment Fezer VPL 60/1700  2007
2 Shrink-Wrapping Equipment Reo Pack F 1200  
3 Shrink-Wrapping Equipment Signode Mimalite  
4 Press Waste Pressing Bramidan B 4 2006