BONPET Brannslukkingsampull

Den selvutløsende slukkeampullen er et unikt brannsikringsprodukt. Hver ampull sikrer et område på 8 kubikkmeter. Ampullen utløser seg automatisk når temperaturen på væsken i ampullen oppnår 90 grader.

  • Meget god slukkeevne
  • Ufarlig for mennesker og miljø
  • Etterlater ingen sekundærskader
  • Helt vedlikeholdsfritt

 

Den selvutløsende funksjonen sikrer at ampullen aktiveres i en tidlig fase av branntilløp. Bonpet-ampullen er designet til å respondere raskt, for å betydelig redusere skadeomfang ved brann.

 

Hurtig utløsning av brannslukkemiddel sikrer høy brannslokkingsevne. Den enkle aktiveringsteknologien gjør det mulig å bygge brannslukingssystemer med kostnader fire ganger lavere enn vannbaserte slukkingssystemer, og med 7-8 ganger lavere kostnad enn gassbaserte slukkingssystemer

100% aktiveringsgaranti og forsikring mot svikt: Det har til nå aldri forekommet feil på våre slukkeampuller. Produsenten gir derfor en selvforsikring med hvert produkt. Anerkjente TRIGLAV og Barkley & Lloyd forsikringsselskap utbetaler inntil 1 million dollar dersom ampullen svikter ved brann innenfor dekningssonen til ampullen
 
Sertifiseringer: produktene har sertifiseringer fra mer enn 40 land. De er blant annet testet og sertifisert av VNIIPO (medlem av European Group of Official Laboratories for Fire Testing). Ampullene kan skilte med at de har det eneste brannsikringsproduktet som har fått godkjenning og anbefaling fra Japan Ministry of Transport. Alle fabrikkene som produserer slukkeampuller opererer med ISO-9001 sertifisering.
 
Slukkeampullene er håndlaget, og hvert eksemplar er kontrollert av fabrikkens personale.
 
  
Brannslukkingsampullene fungerer som en universalslukker for slukking av branner i klasse A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc.), klasse B (væsker, bensin, lakk etc.) og klasse F (vegetabilsk matolje,fett).

 
FLERE FORDELER:
Svært god slukkeevne som hurtig og effektivt slukker branntilløp.
Etterlater ingen sekundærskader.
Dielektrisk opp til 35 kV. Kan monteres i f.eks. sikringsskap, tavlerom o.l.
Kjøler hurtig temperaturen fra 500-600 grader ned til 30 grader på mindre en 30 sekunder.
Forsegler brennbare overflater med en mikrofilm som kjøler, og forhindrer reantennelse.
10 års garanti.
Vedlikeholdsfritt system.
Slukkemiddelet er ufarlig for mennesker og miljøet.
Inneholder anerkjent slukkemiddel som brukes av bl.a NATO, Japanske forsvaret, HP, Siemens, Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, samt brannvesenet i en rekke land.
 

  
TEKNISKE DATA:
Vekt: 1030 g
Mål: Ø: 63 mm L: 306 mm
Mengde slukkemiddel: 600 ml
Lukt: svak ammoniakk
pH: 8 - 8.5
Frysepunkt: - 23 C
Kokepunkt: 103 C
Utløsningspunkt: 90 C
Flammepunkt: INGEN
Eksplosjonspunkt: INGEN
Type slukkemiddel: Bonpet
Holdbarhet: 10 år
Konstruksjon: glassampull
Slukkeegenskaper: Brennende materialer, inkludert fast, flytende og gassformige stoffer og brann i elektriske anlegg. Bonpet-ampullerkan slukker klasse A, B, C, og F branner innenfor et område på 8 kubikkmeter.

 

 

Selvutløsende brannslukkingsampuller erstatter ikke eksisterende brannslukkingsutstyr som for eksempel: godkjent håndslukker, ABC pulverapparat og husbrannslange. Slukkeampuller benyttes som supplerende produkt for økt sikkerhet, og din trygghet.