Deflector Sprinklerapparat

Deflector Sprinklerapparat

Din sikkerhet er vår prioritering.

Product
  • Etterlater ingen sekundærskader
  • Ikke giftig for mennesker
  • Automatisk aktivering
  • Enkel installasjon
  • Effektiv
  • Hurtig detektering og rask utløsning

 

 

Slik fungerer Deflector Sprinklerapparat
Deflector automatisk sprinklerapparat er et høyeffektivt automatisk brannslukkingssystem. Slukkevæsken etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slukkevæske. Slukkevæsken er multifunksjonell, og er i stand til å slukke brann i faste organiske stoffer (for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.) brennbare gasser og elektrisk utstyr opp til 1000V.

 

 

 

Tekniske spesifikasjon
Mengde slukkemiddel: 6 eller 9 liter
pH verdi: 8.2
Type slukkemiddel: DEFLECTOR ECO

Slukkeklasser:
A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc).
B (væsker, bensin, diesel, lakk, etc).
C (gass).
F (vegetabilsk matolje, fett).
Tømmetid: 9 sekunder
Drivgass: Nitrogen
Trykk: 15 bar
Beredskapstemperatur: 0°C to 60°C
Konstruksjon: Stål