Stafa gruppen

NYE ANSATTE

Stafa gruppen kan informere om nyansettelser:

Ny Forretningsutvikler i Stafa gruppen/Stansefabrikken

John Lennart Krohn 

John Lennart Krohn (50) har fra 1. oktober inntatt stillingen som Forretningsutvikler / Business Development Director i Stafa gruppen. Stafa Industrier AS er morselskapet til Stansefabrikken selskapene, og John Lennart vil arbeide på tvers av alle selskapene og forretningsområdene i gruppen fra hovedkontoret i Grimstad.

John Lennart har lang erfaring fra mange forskjellige områder og kommer fra stillingen som Unit Manager i Evry.

Hans hovedoppgaver i Stafa gruppen vil bl.a. være forretningsutvikling, oppkjøp, strategiske endringer og integrasjonsprosesser i gruppens enheter.  

 

 Linas Raukštus (43)  – Ny Group Operations og Development Manager.

Med Stafa gruppens strategi om fremtidig vekst og utvikling har Linas Raukstus inntatt en ny stilling i gruppen for å styrke vår fokus mot mange strategiske områder videre.

Linas kommer fra stillingen som Quality Manager i en av våre enheter, som han har hatt i over 4 år, og har lang erfaring fra ledelsesroller i bl.a. norskeide Durapart Industries AS.

Linas vil inngå i Stafa gruppens / Stansefabrikken matrise management team og arbeide på tvers av gruppens selskaper. Hans oppgaver vil bl.a. være på områder som for eksempel : ny teknologi, leverandører, effektivitet, kvalitet, leveringspresisjon, systemutvikling,  auditeringer og “ new business implementation”.