UAB Ukmergės pramonės parkas (UPP)

"The chosen partner"

Vår tanke med etableringen av UPP er å tilby tidsriktige industrilokaler tilpasset moderne produksjon etter vestlig standard. Vi ønsker at firmaene i industriparken skal kunne tilby sine arbeidere et trygt og godt arbeidsmiljø. UPP er lokalisert i Ukmergè, en middels stor by sentralt i Litauen, 70 km fra landets hovedstad, Vilnius. Med gode kommunikasjoner til alle større byer i landet og et godt utbygd industrimiljø i byen synes plasseringen optimal for oss. I dag er UPP fullt utviklet med vel 19.000 m2 komplett renovert kontor og produksjonslokaler. Totalt er 7 firmaer etablert i parken, og flere planlegger å starte opp hos oss. Vi ønsker utvidelse av industriparken og ser for oss fremtidig vekst.

Vår hovedtanke er at firmaer som er samlokalisert kan dele mange tjenester slik som sentralbord, IT infrastruktur, vaktmester, sikkerhetsvakter, resepsjonstjenester, konferanserom, trykkluft, oppvarmingssystem og flere andre ting. På den måte slipper hver enkelt og investere og drifte denne type fellestjenester for seg selv, noe som er kostnadseffektivt for alle parter. 

Den andre store fordelen med og ”bo sammen” i en industripark er muligheten for å samarbeide om tjenester og på den måte bli både kunde og leverandør til hverandre. Av de firmaene som i dag er etablert i industriparken tror vi alle har et aktivt kunde-/leverandør samarbeid med minst en annen leietaker.

I tillegg til dette har vi en ekstra bygning klar til å bli renovert, og mulighet for å bygge nye lokaler dersom noen skulle ha behov for det.