Ledige lokaler

Vi har ledige lokaler for både kontor og produksjon i industriparken.

Vi har per i dag ledige kontorer og noe produksjonslokaler i industriparken. I tillegg har vi mulighet for å prosjektere og sette opp nye bygg i henhold til deres ønsker å behov.

Vi kjenner godt til forholdene i Litauen og har gjennomført flere industrielle byggeprosjekter, både rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og nye bygg. Senest juli 2014 ferdigstilte vi et eget bygg for Swix  på 5.400 m2.

Ved å benytte vår erfaring og kunnskap vil dere spare både tid og penger. Dere kan ha fokus på deres kjernevirksomhet og hele etableringsprosessen mens vi setter opp bygget for dere.

Hele prosjektet blir ledet av våre norske medarbeidere slik at dere kan føle trygghet. Ta kontakt med administrerende direktør, Olav Jegtvolden for mer informasjon.

Olav Jegtvolden, tlf.: +474041 1440, epost.: oje@stansefabrikken.no