Om industriparken

Ukmerges Parmones Parkas er en norskeid industripark i Litauen.

Ukmerges Parmones Parkas er en norskeid industripark i Litauen, beliggende i Ukmergè, en middels stor by sentralt i Litauen, 75 km fra hovedstaden Vilnius (firefelts motorvei) , 72 km fra Kaunas og 66 km fra Panevėžys. Med god infrastruktur til alle større byer i landet og med et godt utbygd industrimiljø i byen,  er plasseringen optimal for oss og våre leietagere.

Vår visjon med etableringen av Industriparken er å tilby tidsriktige industrilokaler tilpasset moderne produksjon etter vestlig standard. Vi ønsker at bedriftene i industriparken skal kunne tilby sine ansatte et trygt og godt arbeidsmiljø. I dag er Industriparken fullt utviklet med 22.000 m2 renoverte kontor og produksjonslokaler. Totalt er 7 bedrifter etablert i parken i dag. Vi ønsker utvidelse av industriparken og ser for oss fremtidig vekst.

Vår hovedtanke er at bedrifter som er samlokalisert kan dele mange tjenester slik som sentralbord, IT infrastruktur, vaktmester, sikkerhetsvakter, resepsjonstjenester, konferanserom, trykkluft, oppvarmingssystem og flere andre ting. På den måte slipper hver enkelt og investere og drifte denne type fellestjenester for seg selv, noe som er kostnadseffektivt for alle parter.
Den andre store fordelen med og ”bo sammen” i en industripark er muligheten for å skape synergier, samarbeide om tjenester og på den måten bli både kunde og leverandør til hverandre. Av de bedriftene som i dag er etablert i industriparken har alle et aktivt kunde-/leverandør samarbeid med minst en annen leietaker.

Det er store  utviklingsmuligheter  i industriparken og vi har en ekstra bygning klar til å bli renovert, og mulighet for å bygge nye produksjons-/kontorlokaler dersom noen skulle ha behov for det.