Stansefabrikkens innsats for bærekraft

Dette har vi gjort i 2023

2023 har vært et nøkkelår for Stansefabrikken konsernets arbeid med å kombinere industriell fremgang med miljøansvar. Vår bærekraftsrapport beskriver vårt engasjement for miljøansvar og driftsforbedringer.

Klare planer for bærekraft

Vår tilnærming fokuserer på konkrete planer for å redusere vår miljøpåvirkning og samtidig forbedre den generelle trivselen til våre ansatte. Rapporten beskriver våre strategiske tiltak, og viser vår dedikasjon til å gjøre reell og målbar fremgang.

Miljøtiltak

Vi investerer aktivt i fornybar energi, forbedrer prosessene våre for å øke effektiviteten og implementerer prosedyrer for avfallsreduksjon. Disse tiltakene fokuserer på å kutte våre karbonutslipp og optimalisere energibruken på tvers av våre internasjonale operasjoner.

Prioritere ansattes trivsel og velferd

I tillegg til miljøinnsatsen prioriterer vi trivsel, velferd og utvikling for våre ansatte. Opplæring, helse og sikkerhet og en forpliktelse til et inkluderende arbeidsmiljø står sentralt i vår tilnærming.

Veien videre

Etter hvert som vi beveger oss fremover, vil vårt fokus på forbedret bærekraftspraksis fortsette å vokse. Vi jobber dedikert med å fremme våre miljømessige og sosiale bidrag. Vi streber etter å møte forventningene til våre interessenter og sikre vår kollektive fremtid.


For en fullstendig oversikt over vårt bærekraftarbeid og våre planer fremover, se vår komplette bærekraftsrapport for 2023 her (PDF, 9MB).

Dokument

 

Stansefabrikken Group Sustainability report 2023