Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven regulerer at alle har rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de sikrer at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas internt i virksomheten og hos virksomhetens leverandører. Stansefabrikken er underlagt denne loven. Stansefabrikkens egen erklæring godkjennes årlig av selskapets styre og publiseres her. 

Linker

Vil du lese Stansefabrikkens erklæring?

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Har du noen forespørsler?

Vil du rapportere hendelser?