Produksjon av komplette skapløsninger

En artikkel skrevet av ITB –https://www.itbaktuelt.no/2019/01/07/stansefabrikken-produserer-komplett/
3. mai 2021 av
| No comments yet

Stansefabrikken produserer nå komplette skapløsninger til bransjen

Etter oppkjøpet av Larel AS


Stansefabrikken er godkjent lærlingebedrift og satser tungt på å utvikle egne medarbeidere. Her står Besvold Hansen sammen med lærling Jørgen R. Fredriksen, som startet som lærling sommeren 2018.

Stansefabrikken: Fra å ha levert tomme skap til elektrobransjen, produserer selskapet komplette skapløsninger til bransjen via grossister eller fra eget lager. –Det forenkler installasjonen av skap og øker inntjeningen for elektroentreprenører, sier adm. direktør Anders Besvold Hansen i selskapet.

Oppkjøpet av Larel januar 2018 er med på å styrke Stansefabrikken Products’ markedsposisjon.

Eierne i Stansefabrikken Industrier (gruppen) hilser oppkjøpet av Larel velkommen. Stansefabrikken Products står i dag for gruppens største vekst på ca. 30 prosent.

– Budsjettet for neste år er 140 millioner kroner mens det langsiktige målet for gruppen (Stafa Industrier) er på mer enn 500 millioner i inneværende strategiperiode. Vi kan nå tilby markedet dedikerte skapprodukter, samtidig som vi tilfører handelsprodukter inn i gruppen, sier Besvold Hansen.

Han kan fortelle at selskapet i løpet av 2018 har jobbet aktivt med å markedsføre selskapet utad mot grossister og kunder (elektroinstallatører). – Vi blir godt mottatt i markedet med vårt produktmangfold og leveringspresisjon.

Stansefabrikken med postkasser og sikringsskap


En glad tavlemontør, Anders Lühr Hansen, jobber med å koble en av mange fordelingstavler som Stansefabrikken har levert.

Stansefabrikken Industrier AS er delt inn i to forretningsområder. Det ene er elektro og det andre er produksjon av postkasser og postkassesystemer.

– Vi har en relativt stor omsetning og markedsandel i dette segmentet. På elektro var det krevende kun å levere «tomme sikringsskap» til våre kunder. Derfor var vi på jakt etter komplette skapløsninger, noe vi fant i Larel.

– Selskapsoppkjøpet ble offentliggjort første uka i januar 2018, sier Besvold Hansen. Han innrømmer at det var utfordrende å fusjonere to selskaper med samme produktsortiment.

– Larel var et selvstendig selskap med like mange ansatte som Stansefabrikken. Vi brukte tiden frem til fusjoneringen 1. juni 2018 fornuftig. På Eliaden fremsto vi som ett samlet selskap av skapløsninger og innhold til elektrobransjen.

Stor breddeleverandør

Før oppkjøpet av Larel hadde Stansefabrikken Products 350 lagerførte produkter. – Etter fusjonen har vi nå over 3000 produkter tilgjengelig for elektrobransjen, sier Besvold Hansen.

– Det er en ti-dobling av produktsortimentet. Vi tilbyr nå komplette skapløsninger i forskjellige varianter og størrelser. Fra å være en anerkjent leverandør av stålskap, leverer vi blant annet nå skap i polyester, polyamid og aluminium. Det gjør oss til en breddeleverandør av kapslinger og sikringsskap.

– Larel har tilført oss en ny dimensjon med alt fra små bolig- og styreskap til hovedfordelinger og komplekse styreskap, sier Besvold Hansen.

– Det er med på å øke verdiskapningen for våre sluttkunder.

Flere årlige selskapsoppkjøp

– Gruppens ambisjon er 1-2 selskapsoppkjøp i året for å øke soliditeten, bredden og gi oss flere bein å stå på, sier Besvold Hansen.

– Vi arbeider etter en 4-årsplan. Vi er nå inne i siste året av gjeldene strategiperiode og har så langt innfridd våre mål. Nå staker vi ut en ny kurs for de neste fire årene hvor ytterligere vekst og digitalisering av produksjonen har førsteprioritet. Dette omfatter alt fra Internet of Things (IoT), skybaserte løsninger og robotisering av arbeidsprosesser.

 – Vi har en solid egenkapital hvor vekst fortsatt vil gjennomsyre hele organisasjonen. Med riktige selskapsoppkjøp kan vi oppnå høyere vekst enn det vi har kalkulert med, sier Besvold Hansen.

– Vi har flere oppkjøpskandidater på skriveblokka, men det er en tidkrevende og grundig prosess før vi lander noen av dem.

 Vi må forberede oss på morgendagen


– Etter fusjonen med Larel har vi nå over 3000 produkter tilgjengelig for elektrobransjen, sier adm. direktør Anders Besvold Hansen i Stansefabrikken. – Det er en ti-dobling av produktsortimentet.

Som følge av kontinuerlige endringsprosesser i gruppen, vurderer man å gå til anskaffelse av et helhetlig ERP-system.

– I dag benytter vi Visma Business i tillegg til to produksjonssystemer i Litauen og Fredrikstad. Vi er avhengig av ett system, som tar høyde for administrative og produksjonsmessige endringer.

– Det handler ikke kun om å få et nytt ERP-system, men i like stor grad om våre kunderelasjoner med et nytt CRM-system. Vi planlegger også å etablere en ny Web plattform for å styrke dialogen mot våre kunder, sier Besvold Hansen.

– Med en forventet omsetning i 2019 for gruppen på ca. 500 millioner kroner, er vi avhengig av et åpent og kundetilpasset forretningssystem.

Innføring av ny teknologi

Stansefabrikken Industrier har etablert en prosjektgruppe som arbeider med innføring av ny teknologi.

– For å vinne nye markeder, må vi ta i bruk sofistikerte IKT-løsninger på alle våre forretningsområder. To personer fra hvert selskap deltar i prosjektgruppen, som nå tilegner seg kompetanse på ny teknologi, sier Besvold Hansen.

– Her vil automatiserte arbeidsprosesser bidra til å frigjøre interne ressurser til f.eks. salgsfremmende tiltak.

– Snur oss raskt

– Vi er tett på vår egen skapproduksjon sammenliknet med konkurrenter som har outsourcet slike tjenester. Vi snur oss raskt og har kort vei til vår «egenproduksjon». Vi er tett på markedet med et salgskorps som besøker våre kunder fem dager i uka. Rask respons fra markedet, gjør oss i stand til å tilpasse oss endringer, standarder, normer og forskrifter, sier Besvold Hansen.

Han mener utforming av skap vil spille en viktigere rolle i plasseringen av flere digitale komponenter. Det vil stille helt nye krav til kabeloverføringer og trådløs kommunikasjonsteknologi.

– Vi har tett dialog med våre kunder i utvikling og design av nye produkter. Med Larel på laget, har vi også flere solide europeiske aktører i ryggen. De tilfører oss verdifull kompetanse på alt fra standarder til digitalisering.  Det er betryggende å ha slike solide leverandører i ryggen nå som vi sikter mot nye markedshøyder, sier han til slutt.

Tekst og foto fra: https://www.itbaktuelt.no/2019/01/07/stansefabrikken-produserer-komplett/

Logg inn to leave a comment