Miljø & bærekraft

Stansefabrikken Products 

Stansefabrikken Products AS forplikter seg til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og redusere miljøpåvirkning forbundet med våre aktiviteter. Vårt mål er å ta vare på miljøet og menneskene, samtidig som vi skaper verdi, vekst og innovasjon. 

Definisjon bærekraft: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». 

Ved å integrere bærekraftige tenkemåter i alle ledd av vår virksomhet, ønsker vi å oppnå en organisasjon hvor våre ansatte, kunder og leverandører kan trives og vokse. Sammen skal vi jobbe mot et felles mål: en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Dette har vi gjort i 2023

2023 har vært et nøkkelår for Stansefabrikken konsernets arbeid med å kombinere industriell fremgang med miljøansvar. 

Vår bærekraftsrapport beskriver vårt engasjement for miljøansvar og driftsforbedringer.

Klare planer for bærekraft

Vår tilnærming fokuserer på konkrete planer for å redusere vår miljøpåvirkning og samtidig forbedre den generelle trivselen til våre ansatte. Rapporten beskriver våre strategiske tiltak, og viser vår dedikasjon til å gjøre reell og målbar fremgang.

Miljøtiltak

Vi investerer aktivt i fornybar energi, forbedrer prosessene våre for å øke effektiviteten og implementerer prosedyrer for avfallsreduksjon. Disse tiltakene fokuserer på å kutte våre karbonutslipp og optimalisere energibruken på tvers av våre internasjonale operasjoner.

Prioritere ansattes trivsel og velferd

I tillegg til miljøinnsatsen prioriterer vi trivsel, velferd og utvikling for våre ansatte. Opplæring, helse og sikkerhet og en forpliktelse til et inkluderende arbeidsmiljø står sentralt i vår tilnærming.

Veien videre

Etter hvert som vi beveger oss fremover, vil vårt fokus på forbedret bærekraftspraksis fortsette å vokse. Vi jobber dedikert med å fremme våre miljømessige og sosiale bidrag. Vi streber etter å møte forventningene til våre interessenter og sikre vår kollektive fremtid.


For en fullstendig oversikt over vårt bærekraftarbeid og våre planer fremover, se vår komplette bærekraftsrapport for 2023 her (PDF, 9MB).

Stansefabrikken Products er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Et synlig bevis på at vi tar ansvar. For å nå konsernets overordnede mål har Stansefabrikken Products AS satt seg flere delmål ved hjelp av Miljøfyrtårn. Disse delmålene dekker områder hvor vi bør og skal forbedre oss, og inkluderer også flere tiltak. Vi jobber blant annet mot at alle våre leverandører har et sertifisert miljøledelsessystem. Økt kildesorteringsgrad, økt bruk av fornybar energi og økt bruk av miljøvennlig transport er andre viktige delmål. Når det gjelder arbeidsmiljø skal vi øke kompetanse og kunnskap, samarbeide med utdanningsinstitusjoner og industrinettverk samt bedre prosedyrer. For fullstendig klimarapport og informasjon om gjennomførte tiltak se Stansefabrikken Products AS sin Miljøfyrtårn-rapport vedlagt.

RENASSom medlem av RENAS oppfyller vi kravene i EE-forskriften om innsamling, miljøriktig behandling og gjenvinning av kasserte EE-produkter.